Na wyspie Bali w Indonezji rozpoczęła się wczoraj XIII Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej i Konferencja Członków Protokołu z Kioto.

Przez dwa tygodnie około 10 tys. osób z ponad 180 państw będzie pracować nad uzgodnieniem zakres, treść i kalendarz negocjacji, które mają doprowadzić do porozumienia w sprawie powstrzymania zmian klimatu. Chodzi o tzw. post Kioto, czyli zasady, jakie będą obowiązywały po 2012 r., gdy przestanie obowiązywać Protokół z Kioto. Konferencji przewodniczy Rachmat Witoelar, indonezyjski minister środowiska.

Podczas konferencji na Bali uczestnicy będą także rozmawiać o możliwościach wsparcia finansowego krajów rozwijających się przez kraje rozwinięte w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Dyskusje na Bali mają też dotyczyć udziału lasów w procesie łagodzenia zmian klimatu oraz możliwości powstrzymania wycinki lasów na świcie.

Yvo de Boer, przewodniczący Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) powiedział: "Konferencja na Bali będzie podsumowaniem 12-miesięcznej debaty dotyczącej klimatu. Z raportu Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu ONZ (IPCC) wynika, że ocieplenie klimatu jest wynikiem działalności człowieka, dlatego jeśli nadal gazy będą emitowane w takim tempie jak obecnie, to średnia temperatura wzrośnie o 3 st. C".

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj