Wczoraj w Brazylii rozpoczął się globalny szczyt Rio+20. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli światowi przywódcy – m.in. prezydent Francji, François Hollande oraz szef Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso.

Szczyt w Rio de Janeiro potrwa od 13 do 22 czerwca. Przed nami blisko dwa tygodnie obrad nt. budowy globalnej, zielonej gospodarki oraz międzynarodowej koordynacji działań podejmowanych przez poszczególne państwa w tym obszarze.

Polskę na szczycie reprezentować będzie Minister Środowiska, Marcin Korolec, który będzie m.in. przewodniczyć obradom okrągłego stołu.

Konferencja w Rio de Janeiro składać się będzie z trzech głównych etapów. Od 13 do 15 czerwca odbędą się międzyrządowe konsultacje w sprawie wypracowania dokumentu końcowego szczytu.  16-19 czerwca to tzw. Sustainable Development Dialogues. W ciągu czterech dni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w tym sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i środowiska naukowego odbędą debaty na temat kluczowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wypracowane podczas tych spotkań uzgodnienia będą następnie przekazywane do wiadomości delegacji rządowych obecnych na szczycie. Od 20 do 22 czerwca odbędą się spotkania na najwyższym szczeblu. Szczególnie ważną rolę podczas szczytu odegrają spotkania w ramach dialogu społecznego. To wówczas przedstawiciele społeczeństwa będą mogli przedstawić swoją wizję zrównoważonego rozwoju, a głos ten zostanie wysłuchany i uwzględniony w międzyrządowych konsultacjach – mówi Marcin Korolec.

Jednym z priorytetów polskiej delegacji w Rio de Janeiro będzie promocja polskich zielonych technologii pochodzących z autorskiego projektu Ministerstwa Środowiska GreenEvo. Chcemy pokazać wszystkim zainteresowanym, że rozwiązania przyjazne środowisku mogą skutecznie wspierać budowę zielonej gospodarki i przyczyniać się do podnoszenia konkurencyjności gospodarek – mówi Marcin Korolec, Minister Środowiska. Podczas szczytu polska delegacja będzie także promować kandydaturę Warszawy jako siedziby, tzw. Zielonego Funduszu Klimatycznego, wspierającego zmiany w kierunku zielonej gospodarki w krajach rozwijających się.

źródło:

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj