Wczoraj w Poznaniu rozpoczęła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja “Edukacja ekologiczna elementem prawidłowego postępowania z odpadami”, organizowana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.

Celem konferencji jest m.in. podzielenie się doświadczeniem i wiedzą na temat funkcjonowania w miastach i gminach systemów zbiórki odpadów problemowych oraz prezentacja działań edukacyjnych i promocyjnych. Prelegentami są przedstawiciele samorządów oraz zakładów gospodarki komunalnej zarówno polskich, jak i zagranicznych. Konferencja skierowana jest do samorządowców, przedsiębiorstw komunalnych oraz osób zajmujących się edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami.

Jednym z wydarzeń towarzyszących konferencji jest wystawa prac plastycznych pt.: "Segregacja odpadów oczami dzieci", którą można oglądać w holu Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17. Na wystawie prezentowane są rysunki, zabawki z opakowań z tworzyw sztucznych i makulatury, makiety oraz inne prace wykonane przez dzieci z poznańskich szkół i przedszkoli – pozyskane podczas realizowanych przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania pogadanek edukacyjnych o tematyce właściwego postępowania z odpadami.

Pogadanki odbywają się regularnie w poznańskich szkołach i przedszkolach. Pracownicy Oddziału Gospodarki Odpadami przedstawiają dzieciom zasady segregacji odpadami, możliwości pozbywania się odpadów problemowych, tj. leków, baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Omawiają również potrzebę sprzątania po swoim psie w ramach programu "Kejter też Poznaniak" oraz zapraszają uczniów do odwiedzin składowiska odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie, w ramach zajęć szkolnych lub w dniach otwartych na składowisku.

źródło: poznan.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj