Dziś w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się konferencja pt. “Obowiązki gmin wynikające z prawa w zakresie ochrony środowiska i kierunki zmian tego prawa”.

Konferencja została zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą "Przemysł Spożywczy" oraz Krajową Izbę Gospodarki Odpadami. Konferencja odbywa się pod patronatem Stanisława Gawłowskiego, wiceministra środowiska.

W jej trakcie przedstawiony zostanie projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oddający gminom władztwo nad strumieniem odpadów co ma umożliwić pełniejsze zagospodarowanie odpadów zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz program Rekarton i formy współpracy przy realizacji porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej  żywności.

W konferencji udział wezmą samorządowcy i przedstawiciele firm zajmujących się gospodarką odpadami na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

źródło: UM w Koszalinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj