Zakończona w grudniu 2009 r. likwidacja mogilnika w Niedźwiadach (gmina Jaraczewo) stanowiła finał realizacji „Programu likwidacji mogilników na terenie województwa wielkopolskiego” prowadzonego od 2002 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego przy finansowym wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu.

Usunięcie szkodliwych substancji i rekultywacja terenu 26 mogilników kosztowała  ogółem 46,7 mln zł. Znaczącą część stanowiły środki WFOŚiGW, który w minionych latach wspierał realizację programu wielomilionowymi dotacjami.

Fundusz dofinansował także prace likwidacyjne i rekultywacyjne w Niedźwiadach, które kosztowały blisko 2,5 mln zł. Z mogilnika wywieziono do spalarni 142 t odpadów chemicznych oraz przewieziono na składowisko odpadów niebezpiecznych 1490 m sześć. skażonego gruntu.

W mogilnikach tworzonych w połowie ubiegłego wieku na obszarze całego województwa przechowywano głównie przeterminowane środki ochrony roślin oraz inne odpady chemiczne. Z biegiem lat składowiska zbudowane bez uwzględnienia warunków hydrogeologicznych i  eksploatowane bez należytego zabezpieczenia stały się wielkim zagrożeniem dla środowiska.  Ich likwidacja była koniecznym przedsięwzięciem, ale skomplikowanym technicznie i kosztownym. Wymagała zebrania i przewiezienia do specjalistycznych spalarni w Niemczech i Holandii setek ton odpadów. 

Przeprowadzono ją w trzech etapach. Ogółem z 26 wielkopolskich mogilników zebrano ponad  4,9 tys. Mg środków chemicznych i unieszkodliwiono je w spalarni, na składowiska odpadów niebezpiecznych przekazano 13,2 tys. m sześć. skażonej ziemi i gruzu oraz zrekultywowano 6,1 ha gruntów.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj