Ministerstwo Środowiska zakończyło współpracę patronacką z Carrefour i wycofuje swoje logo z torebek biodegradowalnych tej sieci, tłumacząc decyzję nowymi zasadami przyznawania patronatów i zakończeniem kampanii. KOEKO, której patronatu resort odmówił, chce wyjaśnić kulisy tej współpracy – informuje dzisiejszy „Puls Biznesu”.

4 marca resort środowiska skierował do sieci Carrefour pismo z prośbą o zaprzestanie dystrybucji materiałów informacyjnych oraz toreb z logo MŚ. Jak tłumaczy Grzegorz Zygan, dyrektor biura prasowego MŚ, decyzja resortu była podyktowana nowymi zasadami przyznawania patronatów oraz zakończenia kampanii Carrefoura, popularyzującej torby wielokrotnego użycia.

Według Marii Cieślikowskiej, rzecznika prasowego Carrefour Polska,  we wcześniejszym piśmie resort nie określił dokładnych ram czasowych współpracy patronackiej.

Sprawa zatoczyła jednak szersze kręgi. Jak czytamy w „Pulsie Biznesu”, o patronat Ministerstwa Środowiska ubiegała się również Koalicja na rzecz Opakowań Ekologicznych (KOEKO), reprezentująca producentów tradycyjnych opakowań foliowych.  Chodziło o ministerialne wsparcie dla kampanii zachęcającej do używania tzw. foliówek zgodnie z zasadami ekologii i selektywnej zbiórki odpadów. Jednak resort wsparcia nie udzielił. W reakcji na tę odmowę, KOEKO poinformowała o działaniach resortu premiera Najwyższą Izbę Kontroli i Ministerstwo Gospodarki.

Według KOEKO kryteria, dla których MŚ udzieliło patronatu Carrefourowi, a odmówiło KOEKO są nieczytelne. Koalicjanci uważają też, że doszło do wprowadzenia w błąd społeczeństwa: w kampanii Carrefour zabrakło informacji, że biodegradowalne torebki są przyjazne środowisko tylko, gdy są segregowane i utylizowane w specjalnych kompostowniach przemysłowych. A takiego systemu zbiórki i utylizacji w Polsce nie ma.

KOEKO chce wyjaśnić zasady współpracy MŚ i Carrefoura i nie wyklucza  zgłoszenia sprawy do prokuratury. 

Źródło: Puls Biznesu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj