4 mln zł zebrała podczas pierwszej emisji akcji spółka Krynicki Recykling. Kwota ta pozwala na realizację planów inwestycyjnych w pierwszej połowie br. Debiut na NewConnect odbędzie się w pierwszej połowie lutego.

Spółka Krynicki Recykling zakończyła pierwszą emisję akcji w ramach oferty prywatnej. Zarząd postanowił, po zebraniu 4 mln zł, o wstrzymaniu dalszej sprzedaży. Decyzja o kolejnej emisji może zapaść w drugim kwartale 2008 r.

– Pozyskane środki pozwolą nam sfinansować wszystkie zamierzenia zapisane na pierwszą połowę tego roku. Dysponujemy już kapitałem na uruchomienie nowych linii technologicznych, sfinalizowanie przygotowywanej akwizycji i rozbudowę potencjału handlowego.  W tej sytuacji w interesie spółki i jej nowych akcjonariuszy było wcześniejsze zrealizowanie transakcji – powiedział Adam Krynicki, Prezes Zarządu Krynicki Recykling S. A. – Prowadzimy też bardzo zaawansowane starania o dodatkowe środki w ramach projektów proekologicznych. Postanowiliśmy więc skoncentrować swoje wysiłki na realizacji zapowiadanych inwestycji. Jesteśmy przekonani, że przyniosą one wzrost wartości spółki oraz akcji, które znalazły się właśnie w rękach inwestorów.

Nabywców znalazło 1 355 948 nowych akcji serii B. Ponad 56 proc. objęli inwestorzy instytucjonalni, pozostałe trafiły do 43 inwestorów indywidualnych. Cena emisyjna ustalona została na poziomie 2,95 zł (proponowany przedział to 2,50 – 3,20 zł). Łączna wartość sprzedanych walorów wyniosła 4 000 046,60 zł. Spółka złożyła już do sądu wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału.

– W rozmowach z potencjalnymi inwestorami zauważyliśmy dwa istotne zjawiska. Pierwsze z nich to naturalnie zainteresowanie samą spółką, która w ostatnich latach systematycznie zdobywała coraz większy udział w rynku.  Jednak wiele osób zwracało uwagę na inny fakt – bardzo atrakcyjne perspektywy stojące przed podmiotami działającymi w branży ochrony środowiska – podkreślił Marcin Duszyński, Partner w Capital One Advisers, Autoryzowanego Doradcy NewConnect, który w imieniu spółki przeprowadził ofertę.

Kolejnym krokiem Krynicki Recykling jest debiut na rynku NewConnect, który odbędzie się w pierwszej połowie lutego br.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj