Nie będziemy dłużej tego tolerować – zapowiada burmistrz Środy Śląskiej. Tamtejsza straż miejska będzie prowadziła kontrole nieruchomości, w których lokale nie są podpięte do sieci kanalizacji sanitarnej. Nieuczciwych mieszkańców czekają mandaty lub wniosek o ukaranie skierowany do sądu.

Kontrole straż miejskiej to efekt incydentów nielegalnego wywozu ścieków z nieruchomości, które nie posiadają połączenia do sieci kanalizacji sanitarnej zarządzanej przez spółkę Średzka Woda.

– Po uzyskaniu informacji od spółki Średzka Woda o budynkach, które nie są podpięte do sieci kanalizacji i w wykazie widnieją jako te posiadające zbiorniki bezodpływowe na nieczystości, straż miejska będzie dokonywać kontroli takich obiektów w celu sprawdzenia posiadania dowodów na systematyczny wywóz ścieków, tj. faktur poświadczających wywóz nieczystości płynnych – zapowiada Ryszard Czerwiec, komendant Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej.

Straż miejska posiada uprawnienia do nakładania mandatów karnych bądź kierowania wniosków o ukaranie do sądu w razie stwierdzenia nieprawidłowości ­na podstawie art. 10 Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Administracyjnie sprawę kontroli będzie organizował Wydział Spraw Komunalnych Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, który w zależności od wyników kontroli będzie prowadził dalsze postępowania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w kwestii wywozu nieczystości strażnicy miejscy będą nakładać mandaty lub kierować wniosek o ukaranie do sądu.

– Nie będziemy dłużej tolerować takich incydentów, jakie zgłaszają nam już jakiś czas mieszkańcy. Ochrona środowiska jest ważna w każdej gminie – podsumowuje burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński.

Źródło: srodaslaska.pl

Czytaj więcej

Skomentuj