Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce, organizowany po raz drugi przez Krajową Agencję Poszanowania Energii rozpoczął się 1 października br. Jego celem jest ocena i promocja działań w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy jak również popularyzacja wykorzystania innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych. Zakończenie konkursu nastąpi w kwietniu 2007 r. uroczystą galą, podczas której zostaną wręczone zwycięzcom nagrody. Biorące w niej udział podmioty rywalizować będą w trzech kategoriach: gmin do 30 tys. mieszkańców, od 30 do 100 tys. oraz powyżej 100 tys. W pierwszej edycji jury składające się z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Środowiska, NFOŚiGW, Banku Ochrony Środowiska, Związku Miast Polskich oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii najlepiej oceniło gminę Suchowola (woj. podlaskie) przyznając jej pierwszą nagrodę za realizację projektu modernizacji kotłowni węglowych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii wraz z termomodernizacją obiektów komunalnych. Patronat medialny nad imprezą objął „Przegląd Komunalny”. Szczegółowe informację można znaleźć pod adresem www.kape.gov.pl.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj