19 kwietnia w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom IV edycji „Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

W ramach Konkursu ocenie poddane zostały oszczędności w zużyciu energii w 2011 roku w stosunku do 2 lat poprzednich w budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy oraz uzyskane w wyniku podjętych przedsięwzięć energooszczędnych na rzecz społeczności lokalnej (np. energooszczędne oświetlenie uliczne, modernizacja systemu ciepłowniczego, ekologiczny transport publiczny).
 
Zgodnie z regulaminem IV edycji Konkurs skierowany był do samorządów z terenu całej Polski i mogły w nim wziąć udział:
• gminy miejskie,
• gminy wiejskie,
• gminy miejsko-wiejskie,
• miasta na prawach powiatu.

Do Konkursu zgłosiło się 42 gminy, wymaganą dokumentację złożyło 28 gmin. Złożone przez gminy dokumenty zostały ocenione przez Jury w trzech kategoriach w zależności od liczby mieszkańców.

Novum w IV edycji Konkursu był liczniejszy niż w poprzednich edycjach  udział dużych miast, powyżej 500 tys. mieszkańców oraz zgłoszenie po raz pierwszy do Konkursu ekologicznych rozwiązań w transporcie publicznym.

Zgodnie z regulaminem Jury Konkursu przyznało następujące regulaminowe nagrody pieniężne o wartości 10.000 z każda:
● w kategorii „Gmina do 30.000 mieszkańców”
gmina Czersk (woj. Pomorskie)  za uzyskany 75% poziom oszczędności uzyskany w wyniku termomodernizacji budynku szkoły oraz  zainstalowaniu  pompy ciepła
● w kategorii „Gmina powyżej 30.000 mieszkańców do 100.000 mieszkańców”
gmina Piekary Śląskie (woj. Śląskie) za uzyskany  44% poziom oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji 3 budynków szkolnych oraz zamiany kotła węglowego na gazowy
● w kategorii „Gmina powyżej 100.000 mieszkańców”
gmina Gdynia (woj. Pomorskie) za uzyskany 41% poziom oszczędności uzyskanych w wyniku termomodernizacji 6 budynków szkolnych oraz zakupu i eksploatacji trolejbusów z energooszczędnym napędem oraz autobusów zasilanych gazem ziemnym  (poziom oszczędności nie uwzględnia zmniejszenia ilości paliwa eksploatowanych ekologicznych autobusów)

Zwycięzcy Konkursu zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami.

Poza nagrodami regulaminowymi partnerzy Konkursu przyznali uczestniczącym w IV edycji Konkursu gminom następujące nagrody specjalne:
• nagroda specjalna ufundowana przez Saint Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o. (marka Isover) o wartości 10.000 zł za najciekawszą formę promocji domów energooszczędnych – gmina Czersk
• nagroda specjalna ufundowana przez PKP Energetyka S.A. za najbardziej innowacyjne rozwiązania w oświetleniu – voucher o wartości 10.000 zł za usługę związaną z  modernizacją oświetlenia drogowego, ulicznego, budynku itp. – gmina Nowa Słupia
• nagroda specjalna Ambasadora Wielkiej Brytanii – zaproszenie dla prezydenta/burmistrza zwycięskich gmin w trzech kategoriach  (wraz z osobami towarzyszacymi) na przyjęcie wydawane przez Ambasadora w Warszawie w dniu 13 czerwca 2012 r. z okazji urodzin i 60-lecia panowania Królowej Brytyjskiej – gminy: Czersk, Piekary Śl. , Gdynia
• nagroda rzeczowa ufundowana przez wydawnictwo Abrys Sp. z o.o. – roczna prenumerata kompletu czasopism  – gminy: Czersk, Piekary Śl. , Gdynia

Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych Konkursu.

Więcej na stronie: www.kape.gov.pl/konkursdlagmin

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj