W Poznaniu ogłoszono wyniki konkursu na projekt zagospodarowania południowej części dzielnicy Śródka w Poznaniu wraz z programem funkcjonalno – przestrzennym. Zwyciężyła praca zespołu autorskiego “Wędrowni Architekci”.

Konkurs miał charakter zamknięty. Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania zaprosiły do przygotowania opracowania cztery zespoły. Zadaniem projektantów było opracowanie założenia dla południowej części Śródki: po obu stronach ul. Prymasa Wyszyńskiego, od mostu Chrobrego do ronda Śródka, oraz pomiędzy ul. Podwale i Cybiną do Malty.

Jury konkursowe bardzo wysoko oceniło pomysły na zagospodarowanie Śródki wszystkich czterech zespołów, jednak najwięcej uznania zyskało opracowanie "Wędrownych Architektów". Zdaniem oceniających ten projekt w największym stopniu nawiązuje do historii dzielnicy, zakłada ożywienie zaniedbanej jej części m.in. poprzez wyeksponowanie Rynku Śródeckiego, budowę hali targowej, a także luźną zabudowę i zwiększenie atrakcyjnych terenów zielonych. Co ważne, projekt ten uwzględnia też strukturę własności gruntów na tym terenie.

Rozwiązania zawarte w zwycięskim projekcie uwzględnione zostaną przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródki.

Zespół "Wędrowni Architekci" pracował w składzie: dr inż. arch. Radosław Barek, mgr inż. arch. Cezary Czemplik, mgr inż. arch. Anna Brudzyńska, mgr inż. arch. Ryszard Gafling – Gierczyński, mgr inż. arch. Juliusz Dudniczek.

Przywrócenie klimatu dawnej Śródki i ożywienie tego terenu to jeden z celów Miejskiego Programu Rewitalizacji. W jego ramach realizowanych jest szereg działań zmierzających do uczynienia z zaniedbanej dzisiaj Śródki obszaru atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

źródło: poznan.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj