34 biura projektowe przeszły do drugiego etapu konkursu studialnego na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Trwa konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. J. Giedroycia w Krakowie. Po selekcji wniosków, do dalszego etapu zostały zakwalifikowane 34 biura i pracownie projektowe. Zainteresowani mają czas do 25 października na składanie propozycji. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na listopad.

Zgodnie z założeniami, koncepcja ekospalarni powinna być ukierunkowana przede wszystkim na kształt bryły obiektu i wkomponowanie jej w otoczenie. Ma ona podkreślić proekologiczny charakter inwestycji oraz identyfikować się naturą, niwelując jednocześnie przemysłowy charakter terenu. – Budynek Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów powinien wyróżniać się ciekawym kształtem. Ma to być obiekt o niepowtarzalnym charakterze, wizytówka czystego Krakowa, który posiada nowoczesny system gospodarki odpadami – zaznacza prof. Andrzej Wyżykowski, Główny Architekt Miasta, przewodniczący Sądu Konkursowego.

Organizatorami konkursu są Krakowski Holding Komunalny SA i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Środki na jego organizację pochodzą z Funduszu Spójności. Uczestnikom konkursu, zostaną przyznane nagrody pieniężne, w tym pierwsza w wysokości 25 tys. euro.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję krakowskiej spalarni odpadów przeprowadzany jest we współpracy z krakowskim oddziałem SARP. Wśród członków jury konkursowego znajdują się przedstawiciele Dzielnicy XVIII, a także reprezentanci organizacji i stowarzyszeń nowohuckich, które uczestniczyły w konsultacjach społecznych w sprawie budowy zakładu.

Regulamin konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów można znaleźć na stronie internetowej Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA www.khk.krakow.pl 

źródło: krakow.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj