Rusza nabór wniosków w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko” – V oś priorytetowa: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Nabór ogłosiło Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pełniące funkcję Instytucji Wdrażającej dla V osi priorytetowej PO IiŚ.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków w ramach konkursu znajdują się pod adresem: www.ckps.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj