Aby sprostać unijnym normom w zakresie emisji CO2, Lexmark sugeruje organizacjom sektora publicznego w Europie konsolidację floty urządzeń drukujących, wdrożenie dobrych praktyk i optymalizację obiegu dokumentów

Plany zakładają 20% redukcję emitowanych przez urządzenia biurowe gazów cieplarnianych przed 2020 rokiem. Na razie są to jedynie plany, jednak niektóre europejskie kraje już rozpoczęły wdrażanie ekologicznych rozwiązań biurowych. Premier Francji François Fillon nakazał wszystkim francuskim jednostkom rządowym redukcję zużycia papieru o połowę do 2012 roku.

Rząd Wielkiej Brytanii nakazał jednostkom szczebla centralnego zredukować emisję CO2 przed 2012 rokiem. Plan zakłada zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 26% przed 2020 rokiem oraz o co najmniej 60 przed 2050 rokiem. Departamenty mają zastosować w tym celu 18 kluczowych kroków, jak redukcja ilości drukarek, zastąpienie ich urządzeniami wielofunkcyjnymi oraz używanie ekologicznych rozwiązań (np. druk dwustronny).

Analizy firmy Lexmark wykazały, że najwięcej gazów cieplarnianych pochodzi ze zużycia papieru (80% w przypadku laserowych drukarek). Badania ujawniły, że pracownicy sektora publicznego drukują dziennie średnio 28 stron – 19% pracowników przyznaje, że około jedna trzecia z nich jest drukowana niepotrzebnie, trzy-czwarte ankietowanych deklaruje chęć zredukowania ilości wydruków.

Współpraca Lexmark z jednostkami sektora publicznego w Europie dowodzi, że konsolidacja floty drukującej oraz optymalizacja procesów opartych na papierze może pomóc w realizacji wyznaczonych przez UE celów ekologicznych. W wielu organizacjach rządowych funkcjonuje system chaotycznie rozmieszczonych urządzeń biurowych. Ich zbyt duża ilość powoduje straty, szczególnie jeżeli chodzi o zużycie papieru. Konsolidacja to  też inteligentne rozwiązania wspomagające sprzęt IT.

„Normy UE w zakresie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla, skierowane są głównie do jednostek sektora publicznego, ponieważ to one w największym stopniu zanieczyszczają środowisko. Organizacje rządowe mogą jednak stać się wzorem dla sektora prywatnego w zakresie stosowania rekomendowanych „Zielonych Zamówień Publicznych” oraz w edukowaniu i zmienianiu zachowań pracowników,” wyjaśnia Manuel Duhalde, EMEA Sales and Marketing Industry Manager w Lexmark International.

Źródło: Lexmark

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj