Dziś rozpoczyna się pierwsze z cyklu trzech spotkań obywatelskich o charakterze konsultacji społecznych, dotyczących modernizacji gospodarki osadami ściekowymi dla Miasta Gdańska.

Konsultacje odbywać się będą m.in. w formie spotkań otwartych dla wszystkich mieszkańców Gdańska, którzy będą chcieli zasięgnąć wiedzy oraz wyrazić swoją opinię w niniejszej sprawie.

Podczas spotkań zostanie przedstawiony obecny stan gospodarki osadami w Gdańsku. Mieszkańcy zostaną poinformowani o metodach zagospodarowania osadów (np. składowanie, rolnicze wykorzystanie, termiczne przekształcanie osadów i pozyskiwanie z nich odnawialnej energii) oraz rozwiązaniach możliwych do zastosowania dla gdańskiej oczyszczalni.

Na pytania odpowiedzą przedstawiciele Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej (spółki miejskiej, realizującej Gdański projekt wodno-ściekowy) oraz niezależni eksperci.

źródło: giwk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj