Dziś w Warszawie odbędzie sie drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. To szansa na przedstawienie uwag i sugestii, które pozwolą “wyciszyć” Warszawę.

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko trwają od 7 do 30 kwietnia br. Obydwa dokumenty są wyłożone do publicznej wiadomości w siedzibie Biura Ochrony Środowiska (Pl. Starynkiewicza 7/9, piętro V, pokój 503), a także udostępnione na stronie internetowej: http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/. Wszelkie uwagi do Programu można zgłaszać w miejscu jego wyłożenia (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00) oraz drogą elektroniczną, pisząc na adres: mapaakustyczna@um.warszawa.pl.

Równolegle z mieszkańcami swoje uwagi zgłaszają podmioty odpowiedzialne za jego realizację tj. m.in. zarządcy dróg, lotnisk, kolei, transportu miejskiego. Następnie Program zostanie zaopiniowany przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Ostateczna wersja Programu zostanie przedłożona Radzie m.st. Warszawy do uchwalenia. Zatwierdzony Program stanie się podstawą do realizacji, zgodnie z przyjętym harmonogramem, działań zmierzających do poprawy klimatu akustycznego miasta.

Dzisiejsze spotkanie odbędzie się w Sali Koncertowej PKiN (VI piętro) o godz. 17. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany przez autorów projekt Programu i Prognozy. Będzie można podyskutować o Programie oraz o zaproponowanych w nim rozwiązaniach ograniczających hałas w mieście, a także zgłosić opinie i uwagi do prezentowanych dokumentów. Sugestie mieszkańców zostaną zarejestrowane i rozpatrzone, a następnie wzięte pod uwagę przy opracowaniu końcowej wersji Programu.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj