Komisja Europejska uruchomiła internetowe konsultacje w obszarze ochrony środowiska. Pierwsze z nich dotyczą kolejnego instrumentu finansowego, który zastąpi wygasający z końcem 2013 r. instrument LIFE+. Drugi dotyczy finansowania sieci Natura 2000, która obejmuje chronione obszary w całej UE. Konsultacje potrwają do połowy lutego 2011 r.

Celem konsultacji dotyczących LIFE+ jest uzyskanie opinii na temat celów, priorytetów i trybów wsparcia. Proces konsultacji prowadzony za pośrednictwem internetu stanowi część szerszego procesu konsultacji społecznych, a jego wyniki zostaną wykorzystane przez Komisję podczas formułowania wniosku ustawodawczego dotyczącego nowego instrumentu.

Komisja w szczególności liczy na odzew ze strony krajowych, regionalnych i lokalnych organów administracji, zainteresowanych stron działających na rzecz ochrony środowiska, podmiotów z sektora prywatnego oraz przedstawicieli opinii publicznej. Konsultacje obejmują 19 pytań sformułowanych w sześciu unijnych językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim i polskim, a na pytania można odpowiadać do dnia 15 lutego 2011 r. Od 1992 r. w ramach instrumentu LIFE na ochronę środowiska przeznaczono ponad 2 mld euro. Konsultacje dostępne są pod następującym adresem:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm#_en.htm

Konsultacje na temat finansowania sieci Natura 2000 będą stanowić materiał do komunikatu, którego publikacji należy spodziewać się w lecie 2011 r. Ocenione zostanie w nim obecne podejście do finansowania sieci. Konsultacja ta ma odpowiedzieć na pytanie, czy stosowane do tej pory podejście jest właściwe, aby skutecznie wdrożyć sieć, i znaleźć sposoby na powielenie odniesionych już sukcesów.

Oczekuje się, że swoje opinie w tej kwestii przedstawią organy administracji publicznej, podmioty z sektora prywatnego, zainteresowane strony działające na rzecz ochrony środowiska i zainteresowani obywatele. W ramach konsultacji pada 10 pytań, choć dopuszcza się także udzielanie otwartych odpowiedzi i przesyłanie uwag. Sieć Natura 2000, stanowiąca podstawę unijnej polityki w dziedzinie różnorodności biologicznej, jest największą na świecie siecią obszarów chronionych. Obejmuje ona obecnie niemal 18 proc. obszarów lądowych w UE. Proces konsultacji – przeprowadzany w sześciu językach – zakończy się 17 lutego 2011 r. Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm

źródło: ec.europa.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj