23 sierpnia br. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu nastąpiło podpisanie pierwszego kontraktu w ramach realizacji projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu". Umowa dotyczy zadania polegającego na dostawie materiałów edukacyjnych dla wsparcia rozwoju systemu selektywnej zbiórki. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono wykonawcę firmę Studio ARTpress z siedzibą w Krakowie. Wartość brutto złożonej oferty wynosi 39614,70 EURO.
Celem projektu jest usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Toruniu, zwłaszcza w zakresie dostosowania istniejącego systemu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów do wymogów prawnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz przewidywanych zmian tych przepisów do wymagań UE.


Zasadniczym elementem przedsięwzięcia jest budowa zintegrowanej infrastruktury Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Ponadto projekt obejmuje przygotowanie projektu wdrożeniowo-edukacyjnego dla systemu selektywnego gromadzenia dwupojemnikowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia (pojemników oraz pojazdów) do przeprowadzenia akcji pilotażowej na jednym z osiedli w Toruniu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj