Pierwszy kontrakt na modernizację wodociągów w Tarnowie Podgórnym podpisał tamtejszy wójt 21 września br. Wykonawcą robót wartości 10,6 mln euro jest poznańska spółka wodociągowa Aquanet.
Projekt modernizacji sieci wodociągowej i budowy systemu oczyszczalni ścieków dla aglomeracji poznańskiej pt. "Oczyszczalnia ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" zostanie zakończony w 2009 r. Ok. 60 proc. wartego 104 mln  euro projektu zostanie sfinansowane ze środków funduszu spójności UE.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj