Władze Tychów podpisały 28 lutego br. piąty z sześciu kontraktów na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Przedmiotem umowy jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w trzech tyskich dzielnicach. Za blisko 31,7 mln euro powstanie ponad 80 km nowych kanałów sanitarnych i deszczowych oraz 11 pompowni ścieków. Ponadto umowa obejmuje zmodernizowanie 13,8 km cieków terenowych oraz wymianę rur wodociągowych z azbesto-cementu na rury polietylowe w miejscach, gdzie kolidują one z realizowaną siecią kanalizacyjną. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Zakład Ogólnobudowlany HYDROBIEL Stefan Bielawski z Żar. Uzyskanie pierwszych pozwoleń na budowę przewidziane jest na III i IV kwartał br., a zakończenie prac budowlanych – na grudzień 2009 r. Wówczas z nowej sieci kanalizacyjnej będzie mogło korzystać ok. 4 tys. mieszkańców, którzy dotychczas byli pozbawieni takiej możliwości. Dzięki inwestycji poprawi się stan środowiska, czystość wód i gleby, a gospodarka wodno-ściekowa zostanie dostosowana do wymagań krajowych i unijnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj