W związku z występowaniem nieprawidłowości w odprowadzania nieczystości ciekłych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania wraz ze Strażą Miejską przeprowadza kontrole w tym zakresie.

W tym roku skierowano już ok. 200 wezwań, wyznaczając nieprzekraczalny czas podjęcia działań na rzecz pozyskania warunków technicznych podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, tj. do 30 czerwca 2009 r. Większość właścicieli podjęła starania o podłączenie do kanalizacji sanitarnej.

Obecnie w Poznaniu zarejestrowanych jest ok. 3500 zbiorników bezodpływowych, a zezwolenie na wywóz nieczystości posiadają 44 firmy.

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj