W Krakowie ruszają sezonowe kontrole domowych palenisk pod kątem spalania odpadów. Inspektorzy ochrony środowiska przypominają, że palenie śmieci powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia. Straż Miejska ostrzega, że uprawianie tego szkodliwego procederu podlega karze więzienia lub grzywny.

Służby miejskie prowadzą działania mające na celu ograniczenie emisji ze spalania paliw stałych w domowych instalacjach grzewczych. Od zeszłego roku prowadzone są sezonowe kontrole palenisk. Od listopada 2009 roku do kwietnia 2010 roku inspektorzy Wydziału Kształtowania Środowiska wspólnie ze Strażnikami Miejskimi przeprowadzili 116 kontroli nieruchomości. Dodatkowo, funkcjonariusze Straży Miejskiej samodzielnie skontrolowali 334 domowe kotłownie i paleniska.

W wyniku podjętych działań ujawniono 83 przypadki spalania odpadów. Nałożono 49 mandatów karnych na kwotę – 7 350 zł, pouczono 32 osoby.

W tym roku działania kontrolne są kontynuowane. Sprawdzanie pieców i kotłowni rozpoczęło się już w pod koniec października. Pobrano próbki z pięciu palenisk, w związku z podejrzeniem spalania śmieci.

Krakowska Straż Miejska przypomina, że spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem w myśl artykułu 71 Ustawy o odpadach. W myśl przepisów prawa, każdy, kto pali śmieci w nieprzystosowanych do tego paleniskach podlega karze więzienia lub grzywny, która może wynieść nawet 5 tys. złotych.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj