1 / 8

Najnowszy projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych był tematem dzisiejszej debaty, którą zorganizowała redakcja „Przeglądu Komunalnego”. Spotkanie odbyło się w siedzibie firmy Abrys w Poznaniu.

W jakim miejscu jesteśmy obecnie z zagospodarowaniem odpadów i jakie rezultaty przynoszą stosowane, określone technologie związane z przetwarzaniem odpadów przez instalacje mechaniczno-biologiczne?

Uczestnicy debaty

Odpowiedzi na te i inne pytania szukali zaproszeni na debatę goście: Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady RIPOK, dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Andrzej Sobolak, prezes Zarządu z Zakład Gospodarowania Odpadami Gać, Oława i Hanna Marlière z firmy Envi Pro. W dyskusji uczestniczyli też: Natalia Kuźma, Investment Project Specialist w firmie Remondis, Michał Turkiewicz, prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu oraz Jolanta Wojciul-Jabłońska, prezes Zarządu z Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, Połczyn-Zdrój. Ponadto na spotkaniu obecna była Hanna Zajączkowska reprezentująca firmę SITA, Wojciech Woźniakowski, dyrektor zarządzający z firmy EkoPartner, a także Emilia Staszak, Remondis Bydgoszcz.

W debacie udział wzięli także przedstawiciele organizatora – oprócz redakcji miesięcznika „Przegląd Komunalny” w wydarzeniu uczestniczyła Sandra Kokocińska z działu Szkoleń i Konferencji, która organizuje w maju konferencję pt. „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”. Rozmowę moderował wiceprezes firmy Abrys Robert Rosa.

Tematyka spotkania

Uczestnicy debaty, poza rozmaitymi aspektami dotyczącymi efektywności stosowanych  technologii MBP, zastanawiali się też nad przyszłością realizowanych i planowanych inwestycji w kontekście szykowanych zmian prawa, a także szukali uzasadnienia dla projektowanych zmian. Poruszono też kwestię dotyczącą rozporządzenia o MBP w świetle prac nad nowym dokumentem referencyjnym BAT. Zebrani omówili też aspekt związany z kosztami procesów technologicznych oraz zagospodarowaniem produktów po procesach MBP. Nie zabrakło także głosu w dyskusji nt. nowego rozporządzenia, w odniesieniu do aktualizacji Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami (WPGO).

Relacja z debaty zostanie opublikowana w majowym numerze „Przeglądu Komunalnego”. Z kolei w dniu jutrzejszym na łamach Portalu Komunalnego zaprezentujemy najważniejsze postulaty zawarte w omawianym projekcie rozporządzenia o MBP.

Czytaj więcej

Skomentuj