25 lutego 2007 r. formalnie zostało zawiązane stowarzyszenie pod nazwą Wrocławski Konwent Wójtów i Burmistrzów. Stowarzyszenie liczy dziewięciu członków – sygnatariuszy, a jego prezesem wybrany został Jan Bronś, burmistrz Oleśnicy. Głównym celem, jaki stawia sobie Konwent, jest integracja środowisk samorządowych z całego województwa, wspólne wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w sprawach ważnych zarówno dla całego regionu, jak i poszczególnych samorządów, szeroko rozumiana koordynacja polityki ekonomicznej na szczeblu regionalnym, a także obrona interesów samorządów z równoczesnym podkreśleniem roli organów wykonawczych. Jednocześnie Konwent stawia sobie za zadanie stopniowe powiększanie składu personalnego o przedstawicieli kolejnych samorządów. Obecnie w skład Konwentu wchodzą: Jan Bronś – burmistrz  Oleśnicy (prezes),  Andrzej Proszkowski – skarbnik, Zbigniew Borowczak – burmistrz Góry, Bogusław Krasucki – burmistrz Środy Śląskiej, Witold Krochmal -burmistrz Wołowa, Jerzy Matusiak – burmistrz Strzelina, Paweł Misiorek – burmistrz Oborników Śląskich, Franciszek Październik – burmistrz Oławy oraz Stanisław Susło – wójt  Mietkowa.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj