– Chcielibyśmy, aby PPP było powszechną formą realizacji projektów inwestycyjnych w Polsce. Liczymy na wymianę doświadczeń z krajami takimi jak Kanada, które z powodzeniem korzystają z praktyki PPP – powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik na konferencji „Kanadyjskie doświadczenia w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego”.

W opinii wiceminister Antoniszyn-Klik w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego główną rolę odgrywają samorządy. – Są do tego wyzwania bardzo dobrze przygotowane m.in. dzięki szkoleniom organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki – oceniła.

Wiceminister Antoniszyn-Klik podkreśliła, że Ministerstwo Gospodarki włącza się we wszelkie inicjatywy służące propagowaniu wiedzy na temat PPP. – Ministerstwo Gospodarki utworzyło bazę projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej celem jest zebranie i usystematyzowanie informacji na ten temat – poinformowała wiceminister. – W bazie można znaleźć przykłady konkretnych projektów planowanych, realizowanych albo już zakończonych – dodała.

Uczestnicy konferencji przekonywali, że partner prywatny może zapewnić podmiotowi publicznemu dodatkowy kapitał, alternatywne umiejętności w zakresie zarządzania oraz lepsze określenie potrzeb i wykorzystanie zasobów. Ich zdaniem efektem kontraktów realizowanych z zastosowaniem PPP jest lepsza jakość usług, optymalizacja ryzyka i generowanie dodatkowych przychodów.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj