ING Bank Śląski został wybrany na Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Koszalina. Bank, z którym została podpisana umowa jest odpowiedzialny za organizację i obsługę programu wartego 33 mln złotych. Obligacje zostaną wyemitowane w bieżącym roku.

– Emisja obligacji pozwoli na sfinansowanie deficytu budżetowego Koszalina w 2012 roku, utworzonego z racji bardzo wysokich wydatków inwestycyjnych sięgających w bieżącym roku 136 mln złotych. Wydatki te zostaną sfinansowane dziesięcioma seriami obligacji (każda po 3 mln 300 tysięcy złotych), środkami własnymi miasta oraz dotacjami unijnymi. Termin wykupu pierwszych obligacji to 2015 rok. Emisja obligacji to przykład bezpiecznej i racjonalnej polityki finansowej. Świadczą o tym również ustawowe mierniki, które pokazują, że budżet miasta jest bezpieczny – mówi prezydent Piotr Jedliński.

Miasto realizuje obecnie wielomilionowe inwestycje budowy m.in. pierścienia drogowego (wartość ok. 100 mln złotych), wspólnie z Politechniką Koszalińską buduje halę widowiskowo-sportową, siedzibę Filharmonii Koszalińskiej, prowadzi rewitalizację Parku Książąt Pomorskich, inwestycje infrastrukturalne w Kompleksie Koszalin SSSE. Przy ul. Lechickiej powstają kolejne mieszkania komunalne, na ukończeniu jest m.in. budowa schroniska dla zwierząt.

To już druga emisja obligacji Koszalina. W zeszłym roku miasto wyemitowało obligacje o wartości 85 mln złotych (również w 10 seriach).


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj