Prezydent Koszalina Piotr Jedliński podjął decyzję o wstrzymaniu prac legislacyjnych nad częścią projektów uchwał odpadowych. Ma to związek z zapowiedzią nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyrażoną przez premiera Donalda Tuska podczas spotkania z samorządowcami na Podlasiu.

– Nie będziemy procedować podczas grudniowej sesji nad projektami uchwał dotyczących wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, wzoru deklaracji oraz w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości mieszanej. Poczekamy na ostateczne stanowisko rządu w zakresie zapowiadanych zmian ustawowych. Już w tej chwili w Ministerstwie Środowiska trwają pilne analizy – mówi Jedliński.

Premier Donald Tusk o ustawie "śmieciowej" – czytaj tutaj.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj