31 marca podpisano w koszalińskim biurze WFOŚiGW w Koszalinie umowę dotacji na zadanie „Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince”.

Dotacja Funduszu wynosi 4 152 970,43 zł, a całkowity koszt budowy zbiornika retencyjnego na Dzierżęcince to 6 997 470,73 zł.

Tereny zagrożone zalaniem, to aż 92 ha zamieszkałe przez blisko 3 tysiące osób, 963 ha użytków rolnych i 709 ha gruntów ornych. Powierzchnia zbiornika, w zależności od poziomu wody, będzie wynosiła od 6,05 do 7,08 ha, głębokość 2 do 2,5 metra.

Spełni on 3 główne cele:
– ureguluje stosunki wodne poprzez magazynowanie wody przy wysokich stanach w Dzierżęcince
– zabezpieczy przed podtopieniami tereny zurbanizowane Koszalina
– powstaną przy nim tereny rekreacyjne (plaża, wypożyczalnie kajaków, łódek, gastronomia).
 
Zbiornik jest jednym z 5 etapów znacznie większego projektu: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki – zabezpieczenie terenów zabudowanych m. Koszalin”.  Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało ponad 58 milionów złotych.

źródło: wfos.szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj