Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli zachęca kontrolerów z całego świata do aktywnego monitorowania realizacji umów i konwencji środowiskowych. Grupa Robocza INTOSAI ds. Kontroli Środowiska opublikowała właśnie nowy podręcznik kontroli tego obszaru.

W ciągu ostatnich lat społeczność międzynarodowa podpisała wiele umów i konwencji dotyczących globalnych problemów związanych z ochroną środowiska. Najwyższe organy kontroli (NOK) poszczególnych państw mają możliwość monitorowania działań podejmowanych przez rządy ich krajów na rzecz wdrożenia tych porozumień. Działająca w ramach INTOSAI Grupa Robocza ds. Kontroli Środowiska zakończyła właśnie prace nad podręcznikiem kontroli tego obszaru. NIK, jako członek Komitetu Sterującego tej Grupy, brała aktywny udział w tworzeniu publikacji, dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz opiniując końcowe opracowanie.

Podręcznik składa się z dwóch głównych części. Pierwsza dotyczy międzynarodowych porozumień – roli, znaczenia, rodzajów oraz kolejnych etapów niezbędnych dla ich wdrożenia na szczeblu krajowym. Druga część składa się z informacji o międzynarodowych kontrolach z tego zakresu, które dotychczas przeprowadzili członkowie grupy roboczej, w tym NIK. W podręczniku można znaleźć informację m.in. o polskiej kontroli dotyczącej postępowania z organizmami zmodyfikowanymi genetycznie oraz o kontroli realizacji konwencji dotyczącej międzynarodowego handlu zagrożonymi gatunkami flory i fauny.

Opracowanie zostało oficjalnie zaprezentowane podczas XX Kongresu INTOSAI, który odbył się pod koniec listopada w Johannesburgu. Współtwórcą podręcznika jest Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych (UNEP).

Zobacz: Podręcznik kontroli realizacji międzynarodowych porozumień dotyczących  ochrony środowiska (wersja w języku angielskim – plik PDF 3,5 MB).


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj