Darmowa komunikacja miejska przy wysokim stężeniu pyłu PM10, ograniczenie wjazdu samochodów do centrum miasta czy usprawnienie przepływu informacji o zanieczyszczeniach powietrza – to tylko kilka z nowych sposobów Krakowa na walkę ze smogiem.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podjął decyzję o wprowadzeniu pakietu działań antysmogowych w przypadku ponadnormatywnych stanów skażenia powietrza.

Kraków jest tym miastem, które w walce ze smogiem zawsze działało niestandardowo. Dlatego postanowiłem, że nie będziemy czekać, aż poziom zanieczyszczeń osiągnie stan 300 czy 200 µg/m3. Konkretne, antysmogowe działania będziemy podejmować wcześniej – zapowiada Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

CCJ 300 x 250

Co proponują władze Krakowa? Przede wszystkim wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej na podstawie dowodu rejestracyjnego, jeżeli na wszystkich trzech stacjach monitorujących stężenie pyłu PM10 zostanie przekroczony poziom 150 µg/m3. Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w ilości zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie. – Jest już przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. Liczymy, że radni zgodzą się na zaproponowane przez nas rozwiązanie – mówi Jacek Majchrowski.

Kolejna z propozycji to wprowadzenie zakazu poruszania się wewnątrz I obwodnicy dla pojazdów o masie ponad 3,5 t. – Ma to być zakaz stały, niezwiązany z przekroczeniem norm jakości powietrza. Oczywiście zapewniona będzie możliwość dowozu zaopatrzenia, jednak godziny zostaną mocno ograniczone. Zakaz nie będzie dotyczył komunikacji miejskiej i pojazdów  służb porządkowych – wyjaśnia Prezydent Krakowa. Takie rozwiązanie mogłoby funkcjonować już od pierwszych dni stycznia. Równocześnie rozpoczęte mają zostać prace studialne nad przygotowaniem organizacji ruchu, która ograniczy tonaż samochodów dla obszaru większego niż I obwodnica.

Czytaj także >>> Krakowianie apelują o czyste powietrze [FOTO]

Szybciej niż to jest przewidziane Programem ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego prowadzone będą tzw. działania krótkoterminowe, oznaczające m.in. większą mobilizację strażników miejskich, inspektorów wydziału Kształtowania Środowiska w zakresie kontroli spalania odpadów, czy MPO Kraków w zakresie częstszego mycia ulic w Krakowie, pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami takie dodatkowe działania są wprowadzane w czasie stanu alarmowego, a więc 300 µg/m3, natomiast Prezydent Krakowa chce, by były realizowane już od poziomu 200 µg/m3.

Prezydent Jacek Majchrowski nakazał też wprowadzenie na obszarze administracyjnym miasta nowego schematu informowania mieszkańców o zagrożeniu zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego pyłami PM10. – Nie będziemy oglądać się na przepisy i akcję informacyjną dotyczącą złej jakości powietrza będziemy rozpoczynać w przypadku podejrzenia, że zanieczyszczenie pyłem może osiągnąć stan 150 µg/m3.  Poleciłem swoim służbom, by dopilnowały, żeby takie informacje trafiały jak najszybciej przede wszystkim do żłobków, przedszkoli i szkół – zapowiada Prezydent Majchrowski.

Zostanie również powołany tzw. Okrągły Stół Antysmogowy. – Jestem za taką inicjatywą Krakowskiego Alarmu Smogowego. Oprócz przedstawicieli Miasta i aktywistów społecznych i ekspertów, w pracach takiego forum powinni uczestniczyć przedstawiciele gmin ościennych i władze województwa – uważa Jacek Majchrowski.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj