Minął termin składania ofert na prowadzenie pierwszej krakowskiej Lamusowni, czy centrum recyklingu. Wnioski o dopuszczenie do etapu negocjacji złożyły cztery firmy.

Teraz nastąpi miesięczny okres negocjacji, po którym firmy złożą wiążące oferty. ZIKIT wybierze firmę, która przedstawi najbardziej korzystna pod względem finansowym i funkcjonalnym ofertę. Pierwsze odpady, centrum recyklingu przyjmie na początku maja.

Przewiduje się, że Lamusownia, czyli Zbiorczy Punkt Gromadzenia Odpadów,  będzie czynna przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), od poniedziałku do soboty przez nie mniej niż 8 godzin dziennie. Od poniedziałku do piątku będzie przyjmowała odpady od mieszkańców co najmniej do godziny 18.00, a w soboty co najmniej do godziny 15.30. Lamusownia przy ulicy Nowohuckiej ma być obsługiwana będzie przez co najmniej 4 pracowników.

Wnioski o zawarcie umowy koncesji można składać w siedzibie ZIKIT do 4 marca, do godz. 12. Więcej informacji o postępowaniu koncesyjnym można znaleźć na stronie www.zikit.krakow.pl.

Przypomnijmy, że zgodnie z planem Lamusownia przy Nowohuckiej, której budowa dofinansowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i NMF rozpocznie działalność wiosną tego roku.

Koncepcja technologiczna centrum recyklingu przewiduje gromadzenie 18 rodzajów odpadów. Będzie można tam dostarczać szkło białe i kolorowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, papier i tekturę, dywany, wykładziny, tworzywa sztuczne, cegły i gruz z rozbiórek, zmieszane metale, opony, opakowania po chemii gospodarczej, drewno zmieszane i impregnowane, urządzenia chłodzące, sprzęt AGD (inny niż urządzenia chłodzące i małe urządzenia elektroniczne i elektryczne), meble. Przewiduje się specjalne miejsce na tzw. odpady niebezpieczne – świetlówki, akumulatory, małe baterie, zużyte smary, oleje i emulsje, rozpuszczalniki, aerozole, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, farby i kleje.

Krakowska Lamusownia wzorowana jest na centrach recyklingu działających w wielu krajach europejskich. Podobne rozwiązania stosowane są w Skandynawii i Niemczech. Zgodnie z polityką Krakowa w dziedzinie gospodarki odpadami, na terenie naszego miasta powinno działać około 8 zbiorczych punktów gromadzenia odpadów.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj