Od wczoraj w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie rozpoczyna działalność biuro projektu „Czysty Kraków – Lepsze Życie – podnoszenie świadomości oraz wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami”.

Mieszkańcy będą mogli tu uzyskać informacje i porady, jak również zgłaszać wątpliwości i sugestie dotyczące systemu gospodarki w mieście. Projekt realizowany jest w ramach środków uzyskanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i stanowi kontynuację rozpoczętych działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat gospodarki odpadami w Krakowie.

Biuro projektu  czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00, tel. 12 616 78 32. Szczegóły dostępne są pod adresem  www.ekocentrum.krakow.pl

źródło: krakow.pl

Czytaj więcej

Skomentuj