W Krakowie otwarto nowe centrum sterowania ruchem. Nowoczesna dyspozytornia działa w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Na ostatniej prostej jest realizacja unijnego projekt „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie". W środę, 12 listopada w siedzibie ZIKiT otwarto nowoczesne centrum sterowania ruchem. – W Krakowie inteligentne rozwiązania sprawiają, że transport publiczny działa lepiej i jest bardziej niezawodny. Zapewniają one priorytet dla tramwaju i autobusu, regulują ruch samochodowy, dają szybką i wiarygodną informację dla podróżnych o utrudnieniach – mówił Jacek Majchrowski, podczas otwarcia Centrum Sterowania Ruchem w ZIKiT.

Dyspozytornia to jeden z elementów unijnego projektu „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie". Ten element projektu to przede wszystkim modernizacja istniejącego systemu teleinformatycznego i wprowadzenie innowacyjnych zasad przyjmowania interwencji i zgłoszeń. Poprawiono też łączność radiową między dyspozytornią a służbami terenowymi, zainstalowano ułatwiający pracę ekran ledowy, a cały system jest bardziej bezpieczny i niezawodny. – Dzięki rozbudowie dyspozytorni i systemom informacji pasażerskiej, podróżni będą mieli przekazywaną na przystanki i punkty przesiadkowe dynamiczną informację o problemach, które wystąpiły na sieci – takich jak wykolejenie, zderzenia i awarie. To z kolei ułatwia podjąć decyzję co do dalszej podróży – wskazywał prezydent Majchrowski.

W ramach projektu „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie" rozbudowywane są już istniejące systemu sterowania ruchem. Pierwszy to System Nadzoru Ruchu Tramwajowego (TTSS). Ma on za zadanie tak dostosować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach, by zapewnić priorytet dla tramwaju. Na bieżąco analizowana jest sytuacja komunikacyjna w mieście, a w razie zaistnienia problemów – system tak dostosowuje działanie urządzeń sygnalizacyjnych, aby zmniejszyć utrudnienia dla pasażerów. W ramach TTSS działa też dynamiczna informacja dla podróżnych. W obrębie drugiej obwodnicy i wzdłuż najważniejszych ciągów tramwajowych instalowane są tablice informacji przystankowej. Docelowo będą 203 takie urządzenia. Co istotne, tablice wyposażone są w przycisk dla osób niedowidzących. Rozbudowa systemu TTSS to także zakup komputerów pokładowych do obsługi sieci tramwajowej. Pozwala to na objęcie systemem wszystkich tramwajów, co zapewnia bieżące monitorowanie lokalizacji taboru tramwajowego i realizację planów rozkładowych.

Drugi z inteligentnych systemów to Obszarowy System Sterowania Ruchem (UTCS). To działanie skupia się głównie na regulowaniu ruchu samochodowego (w tym autobusowego) i pieszego. Mierzona jest liczba pojazdów i ich prędkość, w zależności od sytuacji system przydziela zielone światło. Obszarowy System Sterowania Ruchem (UTCS) to modernizacja sygnalizacji świetlnej na kilkudziesięciu skrzyżowaniach, głównie w ciągu ul. Bronowickiej, al. Pokoju i Nowohuckiej, ale także na alejach Trzech Wieszczów. W rezultacie o ok. 10 proc. skrócono czas przejazdu komunikacji zbiorowej, a o 7 proc. szybciej jeżdżą samochody osobowe.

Przypomnijmy, że wartość projektu „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie" to 47 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi nieco ponad 32,6 mln zł.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj