Południowokoreański firma budowlana POSCO Engineering & Construction Co., Ltd zajmie się budową krakowskiej spalarni odpadów. Kontrakt na realizację tej inwestycji infrastrukturalnej zostanie podpisany pod koniec października, po ostatecznej kontroli wyników przetargu.

„Mostostal Warszawa S.A., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 25 września br., nie dopełnił ustawowego obowiązku ponownego wniesienia wadium. W związku z tym, 9 października br. ten oferent został wykluczony z postępowania" – informuje Krakowski Holding Komunalny SA, odpowiedzialny za budowę ekospalarni. W komunikacie KHK zaznacza się także, że „pomimo iż Mostostal Warszawa zaakceptował wcześniej warunki umowy składając ofertę, a ponadto w ostatnich dniach września deklarował gotowość do jak najszybszego jej podpisania, w październiku uwarunkował wniesienie wadium i podpisanie umowy od dokonania zmian w treści umowy, co jest niedopuszczalne na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i niekorzystne dla zamawiającego".

W tej sytuacji dokonano wyboru oferty złożonej przez południowokoreańską firmę POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. Zaproponowana w ofercie cena za realizację inwestycji to 647 904 000 zł netto. Podpisanie umowy planowane jest na koniec października, po przeprowadzeniu ostatecznej kontroli przetargu.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów powinna się zakończyć w 1100 dni od podpisania umowy, a więc za około 3 lata. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Infrastruktra i Środowisko. Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskich wynosi 371 728 052,96 zł.

Wydajność krakowskiej ekospalarni przewidywana jest na 220 000 ton odpadów rocznie uzyskiwana na dwóch liniach technologicznych o wydajności 14,1 Mg/h każda. Technologia spalania oparta będzie na palenisku rusztowym. Moc elektryczna zakładu wyniesie ok. 8 MW, a moc cieplna ok. 35 MW. Odpady po procesie spalania zostaną zagospodarowane w instalacji waloryzacji żużla, Do spalania będą kierowane tzw. resztkowe odpady komunalne z terenów objętych selektywną zbiórką. 

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj