O ponad 20 % zmniejszyła się liczba różnych elementów (szyldów, tablic, wysięgników) zaśmiecających przestrzeń publiczną na Trakcie Królewskim – to wynik obowiązujących przepisów o Parku Kulturowym Stare Miasto i działań podjętych przez zespół kontrolny ds. Parku Kulturowego.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa (Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydziału Spraw Administracyjnych), Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządu Budynków Komunalnych i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Od pierwszych tygodni czerwca (7 czerwca miął półroczny okres dostosowania się kupców, przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości do przepisów dotyczących Parku Kulturowego Stare Miasto) na ul. Floriańskiej ubyło ponad 20% elementów (tablic, wysięgników, szyldów, gablot),  a na ul. Grodzkiej ponad 26% elementów. W tym roku Miejski Konserwator Zabytków wydał na Trakt Królewski pozwolenia dla ponad 70 elementów.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Na ul. Brackiej – przed 7 czerwca br. było ponad 100 elementów informacji wizualnej w przestrzeni ulicy. Obecnie jest ich około 30, a więc ubyło około 70% elementów. Z kolei na ul. Szewskiej przed 7 czerwca br. było ponad 220 elementów informacji wizualnej w przestrzeni ulicy. Stan aktualny to około 150 elementów, a więc ubyło około 30% z nich.

Po 7 czerwca Miejski Konserwator Zabytków wydał około 120 pozwoleń i 85 opinii konserwatorskich na obszar całego Parku Kulturowego Stare Miasto. Z kolei Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ponad 230 decyzji (w tym 119 dotyczących reklam, 76 dotyczących artystów ulicznych i 37 dotyczących ogródków gastronomicznych), w 16 przypadkach przygotowano wnioski o ukaranie do sądu.

Natomiast Straż Miejska Miasta Krakowa zanotowała ponad 290 wykroczeń, wystawiła 100 mandatów karnych na kwotę ponad 7 tys. zł, wystawiła ponad 130 pouczeń i przygotowała ponad 50 notaek pod wniosek o ukaranie do sądu.

Przypomnijmy, że Kraków jest pierwszym polskim miastem wśród wpisanych na listę UNESCO, które korzysta z tej formy ochrony zabytkowego centrum, jaką jest park kulturowy. Uznanie obszaru Starego Miasta za park kulturowy daje władzom Krakowa realne narzędzia do egzekwowania dbałości o estetykę tego wyjątkowego miejsca.

Uznanie danego obszaru za park kulturowy wiąże się z wprowadzeniem w jego obrębie specjalnych zasad i ograniczeń dotyczących m.in. prowadzenia działalności usługowej, reklamowej czy prac budowlanych. Na obszarze parku obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące zarówno umieszczania nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej (znaków, szyldów, tablic itp.), jak i działalności usługowej, prowadzenia robót budowlanych oraz składowania i magazynowania odpadów.

Granice Parku Kulturowego Stare Miasto przebiegają ulicami: Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte, św. Gertrudy, Bernardyńską oraz fragmentem bulwaru Wisły do ulicy Podzamcze, łączącej się z ulicą Straszewskiego. Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto weszła w życie 7 grudnia 2011 roku.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj