Do Rady Miasta Krakowa wpłynął prezydencki projekt Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Dokument będzie przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury, w poniedziałek 11 kwietnia.

Nowy projekt Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa to kontynuacja programów dofinansowywania wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne rozwiązania proekologiczne, realizowanych od 1995 roku. W 2010 roku, z uwagi na zmienione przez rząd przepisy prawne, miasto musiało wstrzymać realizację programu likwidacji niskiej emisji.

Gdy tylko pojawiła się możliwość wpierania proekologicznych przedsięwzięć w związku z nowelizacją ustawy „Prawo ochrony środowiska” z końca ubiegłego roku, krakowski magistrat wziął się za przygotowanie nowego regulaminu wymiany pieców. Program ograniczania niskiej emisji określa zasady udzielania dotacji na realizację zdań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym m.in. poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, czy zastosowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego i olejowego. Zgodnie z projektem, o dotację będą mogły dostać osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy.

Główną przyczyną sezonowego pogarszania się powietrza (aż 60 proc.) i przekraczania norm w zakresie pyłu zawieszonego jest tzw. niska emisja. To efekt spalania paliw stałych i śmieci w domowych kotłowniach i piecach. Jedynie w 5 proc. na stan atmosfery w zimie ma wpływ komunikacja.

Od 1995 do 2009 roku w Krakowie zrealizowano wnioski dotyczące likwidacji niskiej emisji na kwotę niemal 12 milionów złotych. W tym czasie zlikwidowano ponad 19 tysięcy starych pieców węglowych i 325 kotłowni.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj