Dziś w Krakowie oddano do eksploatacji zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia.

Obiekt jest jednym z zadań inwestycyjnych objętych modyfikacją Projektu „Gospodarka odpadami stałymi w Krakowie, Etap I” współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Wykonawcą Kontraktu była firma ABM SOLISD SA z siedzibą w Tarnowie, która zaprojektowała, uzyskała pozwolenie na budowę i wybudowała oraz wyposażyła zakład w linie technologiczne. Do zakładu kierowane będą głównie odpady odbierane od mieszkańców Krakowa w ramach obowiązującego w mieście systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

W zakładzie demontażu odpadów wielkogabarytowych zainstalowane zostały trzy linie technologiczne: linia do mechanicznego rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych, linia do ręcznego demontażu odpadów przeznaczona do demontowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz linia do rozdrabniania opon samochodowych. Wysegregowane z dowożonego do zakładu strumienia odpadów metale oraz odpady niebezpieczne takie jak: akumulatory, baterie, świetlówki, rozpuszczalniki, farby, lakiery itp. będą selektywnie magazynowane i przekazywane  do unieszkodliwiania lub odzysku. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj