Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Kraków przeprowadzi konsultacje publiczne on-line

Kraków przeprowadzi konsultacje publiczne on-line
09.04.2020, o godz. 8:41
czas czytania: około 3 minut
0

Epidemia koronawirusa wpływa na wszystkie obszary życia społecznego. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wraz z Miejskim Centrum Dialogu w Krakowie poinformowały, iż 9 kwietnia 2020 r. uruchomione zostaną konsultacje społeczne dotyczące planowanej realizacji projektu “Tak dla Parku przy Karmelickiej”. Tym razem w uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego będą to jednak konsultacje on-line.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

ad1B KUBOTA [17.05-16.06.24]

– Mimo, że lepsze są bezpośrednie konsultacje społeczne, to biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w Polsce i terminy, jakie mamy, trudno oszacować, czy będzie to trwało jeszcze dwa tygodnie czy dwa miesiące – mówi Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Dyrektor ZZM zwraca też uwagę, że nie można przewidzieć również tego, czy mieszkańcy po zniesieniu ograniczeń przełamią się od razu, by spotkać się na konsultacjach w dużym gronie osób. Kempf zauważa też, że mogłoby się okazać, że konsultacje społeczne w bezpośredniej formie mogłyby się odbyć dopiero po wakacjach. Stąd decyzja o przeprowadzeniu konsultacji w innej formie.

Wspomniane konsultacje społeczne składać się będą z trzech etapów. Ze względu na sytuację epidemiczną I etap konsultacji zostanie przeprowadzony przy użyciu ankiety elektronicznej dostępnej w dniach od 9 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. na stronie www.dialoguj.pl oraz dyżurów telefonicznych z udziałem ekspertów. Analiza złożonych ankiet elektronicznych posłuży do opracowania wytycznych dla konkursu architektoniczno- urbanistycznego, który zostanie zorganizowany w II kwartale 2020 r.

Takie działanie powinno pomóc m.in. znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • jakie są oczekiwania mieszkańców względem planowanych funkcji w parku i jak powinien zostać nazwany park,
  • w których miejscach i w jakiej ilości mogą zostać ustawione ławki i inne elementy małej architektury,
  • gdzie można wprowadzić nowe nasadzenia zieleni, tak aby roślin było dużo, ale nie ograniczały one niewielkiej dostępnej przestrzeni.
    W ten sposób zebrane zostaną szczegółowe wytyczne do projektowania  parku, uwzględniające głos jej użytkowników.

W II etapie spośród wybranych przez sąd konkursowy koncepcji, mieszkańcy wybiorą w głosowaniu, które odbędzie się w IV kwartale br. tę zwycięską.

III etap to warsztaty projektowe zaplanowane na IV kwartał br. Mieszkańcom zostanie zaprezentowana koncepcja wybrana podczas głosowania. Celem warsztatów będzie jej szczegółowe omówienie, jak również zebranie ewentualnych uwag do opracowania finalnego projektu Parku przy Karmelickiej.

“Tak dla Parku przy Karmelickiej” to zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego.

W 2019 r. w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim, wspomniany projekt uzyskał poparcie wśród Mieszkańców Krakowa, w związku z czym został wskazany do realizacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jako zadanie dwuletnie, z kwotą finansowania 2 000 000 zł. W bieżącym roku zaplanowano fazę rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej.

Projekt “Tak dla Parku przy Karmelickiej” zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych na podstawie przygotowanej koncepcji parku autorstwa Katarzyny Wysockiej i Wojciecha Kurka a w efekcie przygotowanie projektu parku w oparciu o wynik konsultacji społecznych z uwzględnieniem kontekstu historycznego tego miejsca, a także w nawiązaniu do bezpośredniego sąsiedztwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz przy uwzględnieniu wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Teren, który obecnie służy jako parking będzie musiał przejść rekultywację. Kolejnym etapem ma być wprowadzenie roślin – drzew takich, jak: jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny, lipa drobnolistna, klon pospolity, platan klonolistny, jabłoń ozdobna, jarząb pospolity oraz, krzewów, łąki kwietnej, traw, pnącz, bylin, które które nasadzone naturalistycznymi grupami zmienią obecnie martwą, wyżwirowaną powierzchnię w zieloną przestrzeń. Na uwagę zasługuje fakt, iż wprowadzenie ławek oraz innych elementów małej architektury ma być zorganizowane w taki sposób aby stworzyć na terenie parku małe kąciki czytelnicze (park będzie sąsiadował bezpośrednio z Wojewódzką Biblioteką Publiczną).

Na terenie parku stworzona ma być również przestrzeń umożliwiająca przeprowadzanie spotkań literackich i wystaw plenerowych. Dopełnieniem całości ma być budowa alejek, w tym ciągu pieszego łączącego ulicę Karmelicką z ulicą Dolnych Młynów, wykonanie oświetlenia parku, likwidacja ogrodzenia pomiędzy terenem wojewódzkiej Biblioteki Publicznej a terenem parku, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz remont zdewastowanego ogrodzenia i budowę 3 wejść do parku od strony ul. Kochanowskiego, Karmelickiej i Dolnych Młynów. Co istotne, zachowane mają być historyczne poidła w murze dawnych koszar od strony ulicy Kochanowskiego.

Udostępnij ten artykuł:

Reklama

Ad3b IT W ZIELENI [17.04-25.06.24]

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 NIEBEZPIECZNE [31.05-17.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Zieleń miejska
css.php
Copyright © 2024