Do października na Rynku Głównym w Krakowie prowadzony jest monitoring biologiczny. Komunikaty pyłkowe są aktualizowane dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki) i zawierają informacje o aktualnym stężeniu i prognozowanym dla pyłku roślin alergizujących oraz zarodników grzybów.

Według najnowszych danych, nadal utrzymuje się średnie stężenie pyłku dębu oraz niskie stężenia pyłku innych drzew, jak buka, wierzby, kasztanowca. Stężenie pyłku traw wzrosło do średnich wartości i nadal rośnie, natomiast stężenie pyłku sosny jest bardzo wysokie, co można obserwować jako żółty nalot na różnych powierzchniach. Pyłek sosny może wywierać działanie drażniące na śluzówkę. Stężenie zarodników grzybów Alternaria jest nadal niskie, natomiast stężenie zarodników grzybów Cladosporium jest średnie.

Monitoring stężenia cząstek biologicznych, w tym pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu w rejonie Rynku Głównego w Krakowie prowadzony jest w ramach współpracy z Urzędem Miasta Krakowa przez Pracownię Alergologiczno-Immunologiczną Poradni Alergologicznej Szpitala Uniwersyteckiego i finansowany w całości z budżetu Miasta Krakowa.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Aktualne informacje związane z monitoringiem stężenia cząstek biologicznych, w tym pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu w rejonie Rynku Głównego w Krakowie można również uzyskać pod numerem telefonu Całodobowej Informacji Medycznej (12) 661-22-40.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj