W Krakowie został pobity rekord zbiórki przeterminowanych lekarstw. Ponad 14 ton różnych specyfików zostało zebranych i zutylizowanych – informuje “Dziennik Polski”.

Od lutego w akcji "Z domu do apteki przynieś przeterminowane leki" brało już udział 90 placówek, od lipca ich liczba zwiększyła się do stu, a w sierpniu przystąpiło do niej kolejnych 40 (ich wykaz na stronie www.ekocentrum.krakow.pl). Do aptek przyniesiono już ponad 14 ton leków, w tym we wrześniu – 1630 kilogramów, a w październiku 1618. Mieszkańcy, którzy chcą się pozbyć przeterminowanych lekarstw w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, mają możliwość nieodpłatnego pozostawienia ich w każdej aptece biorącej udział w akcji. Ma ona na celu ograniczenie ilości pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych przeterminowanych lekarstw deponowanych na składowisku odpadów bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany.

Akcja trwa w Krakowie od dziesięciu lat. Za pierwszym razem do specjalnych pojemników ustawionych w niektórych aptekach trafiło 740 kilogramów przeterminowanych leków, w 2001 roku – 978 kilogramów, w 2002 – 1238 kg, w 2003 – 1395, w 2004 – 1998 kg, w 2005 – 3348, w 2006 zebrano 3756 kilogramów, w 2007 roku akcja zakończyła się zebraniem 4931, w 2008 roku z pojemników wybrano aż 7503 kilogramów lekarstw, a w ubiegłym – 11 ton i 755 kilogramów.

– Jeśli będzie to możliwe – w przyszłym roku do akcji przyłączą się kolejne apteki. Mamy w rezerwie 24 pojemników do zbiórki, a już 12 kolejnych placówek wyraziło zainteresowanie – dodaje przedstawiciel ZIKiT.

źródło: Dziennik Polski

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj