Dziś jest ostatni dzień na zabranie głosuw sprawie rewitalizacji krakowskiej Nowej Huty. W tym celu trzeba wypełnić ankietę dotyczącą koncepcji rewitalizacji najstarszej części tej dzielnicy – osi Alei Róż i Placu Centralnego.

Ankieta przygotowana przez gminę Kraków oraz  Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto jest  elementem konsultacji społecznych w sprawie koncepcji rewitalizacji Nowej Huty. W kwestionariuszu zapytano krakowian  m.in. jakie trzy miejsca powinny być w pierwszej kolejności zrewitalizowane, które miejsca mogłyby stać się szczególnie atrakcyjne dla mieszkańców i turystów. Wyniki ankiety pozwolą określić kierunki działań rewitalizacyjnych tej przestrzeni. Wstępne wyniki poznamy w połowie lutego.

Przypomnijmy: Miasto zorganizowało konkurs architektoniczno-urbanistyczny, którego celem było uzyskanie najlepszej koncepcji rewitalizacji przestrzeni w osi Alei Róż i Placu Centralnego. Wpłynęło 12 projektów –  jury przyznało 2 nagrody i dwa wyróżnienia. Nie zdecydowało się na przyznanie pierwszej nagrody ponieważ żadna z prac nie odpowiadała w pełni na założenia konkursu. Mimo tego  poziom konkursu jury oceniło jako wysoki zapewniając, że niektóre pomysły dadzą się w przyszłości przenieść do Programu Rewitalizacji „starej” Nowej Huty.

Formularze ankiety dostępne są tutaj.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj