Eksperci polscy i zagraniczni, a także przedstawiciele administracji, nauki, biznesu i organizacji pozarządowych, podsumowali projekt „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”. Konferencja z udziałem m.in. prezydenta Krakowa odbyła się w Muzeum Historycznym.

160 ekspertów, 4 sektory (NGO, biznes, nauka, administracja), ok. 160 godzin (w ramach 17 spotkań), 5 wizyt studyjnych, 2 konferencje, 2 ekspertów zewnętrznych i wreszcie 25 innowacyjnych projektów w tym 2 pilotażowe – tak w liczbach prezentuje się projekt „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast”, realizowany przez Krakowski Park Technologiczny, Województwo Małopolskie i Miasto Kraków we współpracy z Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu. Podsumowanie projektu odbyło się w czwartek, 28 maja.

– We współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie efektywne zarządzanie miastem to nieustanne poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to, jak powinna rozwijać się metropolia, by zapewnić swoim mieszkańcom optymalne warunki do życia i prowadzenia biznesu, jak wzmacniać potencjał gospodarczy regionu i jak generować napływ kapitału inwestycyjnego – mówiła podczas inauguracji konferencji Wiesława Kornaś-Kita, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego. – To także umiejętność diagnozowania i przewidywania potencjalnych zagrożeń. Odpowiedzią na powyższe pytania powinna być dobrze zaprojektowana strategia, uwzględniająca potrzeby i oczekiwania mieszkańców z jednej strony, z drugiej potencjał regionu i wyzwania cywilizacyjne – wskazywała prezes KPT SA.

Uczestniczący w podsumowaniu projektu SMART_KOM Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślał, że Kraków jako miasto ludzi młodych, uczących się i przedsiębiorczych jest doskonałym miejscem na wypracowanie strategii inteligentnych miast. – Projekt idealnie wpisał się w społeczny, naukowy i gospodarczy klimat Krakowa, w najbardziej aktualne, strategiczne plany rozwojowe miasta i w budowanie nowoczesnego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W działania służące zwiększaniu konkurencyjności inwestycyjnej tego obszaru, w podnoszenie jakości życia jego mieszkańców – wyliczał Jacek Majchrowski. Przypomniał, że w ostatnim czasie Kraków wdrożył wiele inteligentnych rozwiązań, choćby w zakresie transportu publicznego, usług dla mieszkańców i turystów, czy zarządzania miastem. Szczególną uwagę zwrócił na projekt Obserwatorium: – To doskonałe i cieszące się rosnącą popularnością narzędzie przydatne dla mieszkańców i inwestorów – mówił prezydent Miasta.

Projekt „SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast” stanowi wypadkową wielu ważnych elementów: wspólnych spotkań z ekspertami, analiz i dyskusji, wizyt studyjnych, warsztatów diagnostycznych i strategicznych oraz niezliczonej ilości czasu poświęconego na pracę indywidualną osób zaangażowanych w projekt. Łącznie, prawie dwuletnie prace zaowocowały powstaniem Strategii SMART_KOM, stanowiącej dokument wyznaczający kierunki rozwoju w zakresie inteligentnego obszaru metropolitalnego Krakowa.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj