Kraków przygotowuje się do wprowadzenia rozwiązań, wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podczas tegorocznej Krakowskiej Wystawy Ekologicznej zorganizowano specjalny punkt dla mieszkańców, gdzie można zapoznać się z nowymi zasadami w tej dziedzinie.

Przypomnijmy, że nowelizacja „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” zwalnia właścicieli nieruchomości z obowiązku samodzielnego podpisywania umów na wywóz odpadów, przenosząc to zadanie na gminy. To one, w drodze przetargu, będą wybierać firmy odpowiedzialne za wywóz śmieci (do gmin będzie również należało egzekwowanie odpowiedniej jakości usług). Mieszkańcy nie będą musieli więc samodzielnie podpisywać umów na wywóz śmieci. Ten obowiązek przejmie na siebie gmina.

– Znowelizowane przepisy „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” pozwolą skutecznie uporządkować i unowocześnić system gospodarki odpadami komunalnymi. Są również szansą na upowszechnienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”, a tym samym na zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów (spełnienie wytycznych UE). Liczymy, że dzięki tym zmianom zwiększą uda się ograniczyć nielegalny proceder wywożenia odpadów do lasów. Mamy nadzieję, że więcej śmieci będzie poddawanych recyklingowi – zaznacza Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa.

Choć nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, ustawodawca przewidział 18 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów. Władze Krakowa chcą, aby w przypadku naszego miasta nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2013 roku.

Aby było to możliwe, Kraków już od dłuższego czasu przygotowuje nowe zasady. Przy Prezydencie Krakowa działa Zespół Zadaniowy ds. wdrożenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Trzeba jeszcze przygotować pakiet uchwał, dotyczących m.in. wysokości opłat wznoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami, a także terminu, częstotliwości i trybu ich uiszczania. Do nowej ustawy trzeba będzie także dostosować obowiązujący obecnie na terenie gminy regulamin czystości i porządku. Na przyjęcie wszystkich uchwał radni miasta mają czas do końca 2012 roku.

Z myślą o mieszkańcach i wszystkich zainteresowanych zmianami w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami uruchomiono bezpłatną infolinię: 800-11-22-11. Z tą tematyką można było też zapoznać podczas tegorocznej Krakowskiej Wystawy Ekologicznej.

Wszelkie informacje na temat nowej ustawy śmieciowej można również znaleźć na stronie internetowej: www.ekocentrum.krakow.pl.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj