W Krakowie wykonano kolejny krok w kierunku budowy spalarni odpadów – wczoraj przedstawiciele władz miasta, władze MPWiK oraz reprezentanci nowohuckiej społeczności podpisali deklarację w formie umowy społecznej. Podpisany dokument to przede wszystkim gwarancja miasta odnośnie realizacji ok. 50 przedsięwzięć i inwestycji na terenie dzielnicy XVIII.

Deklarację stron jako umowę społeczną w sprawie zadań kompensacyjnych dla Nowej Huty oraz współdziałania przy realizacji zakładu podpisali z jednej strony prezydent Jacek Majchrowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego – Marek Jaglarz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Ryszard Langer, z drugiej zaś reprezentanci społeczności Nowej Huty, radni z przewodniczącym Dzielnicy XVIII Edwardem Porębskim na czele.

Zdaniem prezydenta, Jacka Majchrowskiego, eko-spalarnia może rozwiązać problem odpadów na wiele pokoleń.  Podpisany dokument to przede wszystkim gwarancja miasta odnośnie realizacji około 50 przedsięwzięć i inwestycji na terenie dzielnicy XVIII.

Większość z uzgodnionych zadań realizowana będzie w latach 2010-11, ale prace nad niektórymi z nich już się rozpoczęły, m.in. prowadzony jest remont ulicy Igołomskiej oraz przygotowywana jest  modernizacja i rozbudowa tej ulicy na odcinku od ulicy Jeżynowej do granic Krakowa. Rozpoczęcie inwestycji przewidziane jest na 2010 rok. Wśród zadań, które już zrealizowano w ramach umowy społecznej z mieszkańcami jest też przebudowa placu Przy Poczcie oraz  przeprogramowanie sygnalizacji przy skrzyżowaniu ul. Klasztornej z al. Jana Pawła II. Niebawem rozpocznie się też budowa kanalizacji, zostaną też zaaranżowane i doposażone okoliczne ogródki jordanowskie. Jeszcze w tym roku planowana jest również modernizacja lub remonty nawierzchni niektórych dzielnicowych ulic. Do końca sierpnia ma powstać sygnalizacja świetlna na ulicy Klasztornej.

Instalacja zostanie zbudowana w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne w tej dziedzinie: zakład będzie wyposażony w system monitoringu technologicznego i emisji zanieczyszczeń, a wyniki będą udostępniane na bieżąco na elektronicznej tablicy oraz w Internecie. Zamontowany będzie też automatyczny system zabezpieczeń.

W eko-spalarni będą termicznie przekształcane jedynie odpady komunalne. Żużle i popioły pozostające po procesie oczyszczania spalin będą poddawane oddzielnemu, bezpiecznemu dla środowiska procesowi utylizacji. Odpady komunalne i produkty procesu spalania nie będą składowane na terenie zakładu, ani na terenie Dzielnicy XVII Nowa Huta.

Strony zadeklarowały też  współpracę w zakresie konsultacji społecznych i edukacji ekologicznej – powstanie centrum informacyjno- edukacyjne.  Oprócz zadań inwestycyjnych, które mają towarzyszyć realizacji zakładu termicznego przekształcania zrealizowane przedsięwzięcia dodatkowe (m.in. budowa sieci dostarczającej energię cieplną ze spalarni).

Nad realizacją umowy społecznej ma czuwać specjalny zespół ds. realizacji zadań kompensacyjnych, monitoringu procesu budowy i funkcjonowania spalarni.

Źródło: krakow.pl

Czytaj więcej

Skomentuj