Kraków intensyfikuje walkę z nielegalnym graffiti. Po miejskim programie „Zabierzmy mury chuliganom”, krakowska Straż Miejska rozpoczęła w ubiegłym roku działania w ramach programu „Czyste miasto”.

– Eksponowanie poglądów za pomocą graffiti w miejscach do tego nie przeznaczonych to zwyczajny wandalizm i wykroczenie, które będzie konsekwentnie ścigane i karane – mówi Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Od 2009 roku krakowscy strażnicy realizują program „Czysty Kraków”. To kontynuacja wcześniejszych działań realizowanych w ramach programu „Zabierzmy mury chuliganom”.

W 2009 roku strażnicy miejscy interweniowali 1 289 razy w stosunku do osób, które nielegalnie umieszczały ogłoszenia, ulotki, afisze, plakaty oraz graffiti. – Nałożono w związku z tym 895 mandatów karnych, sporządzono 55 notatek celem skierowania wniosków o ukaranie do sądu, udzielono 339 pouczeń – wylicza Marek Anioł.

Działania anty-grafiiti realizowane są też w roku 2010. – Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku strażnicy miejscy ujawnili 747 wulgarnych lub antysemickich graffiti. W toku postępowań prowadzonych w Straży Miejskiej usunięto 341 malunków. W pozostałych przypadkach trwają czynności zmierzające do przywrócenia zniszczonym murom ich pierwotnego wyglądu – mówi rzecznik Straży Miejskiej.

Straż Miejska Miasta Krakowa przypomina: umieszczenie afiszu, ulotki, ogłoszenia w miejscu do tego nie przeznaczonym jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 63a kodeksu wykroczeń). W przypadku spowodowania strat materialnych powyżej 250 zł czyn taki jest przestępstwem zniszczenia mienia (art. 288 kodeksu karnego). Ponadto poszkodowany ma prawo domagać się od sprawcy lub zlecającego odszkodowania za zniszczoną powierzchnię na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 415 kodeksu cywilnego).

W ramach programu „Czysty Kraków” prowadzona jest też kampania informacyjna, skierowana do mieszkańców Krakowa oraz do właścicieli nieruchomości. – Chcemy zmotywować krakowian do odpowiedzialnej reakcji na przypadki malowania, a tym samym niszczenia elewacji oraz co najważniejsze, do szybkiego przekazywania informacji o takich zdarzeniach do Straży Miejskiej – zaznacza Marek Anioł. Wszelkie informacje można przekazywać pod bezpłatny numer telefonu alarmowego – 986.

Informacje na temat programu zapobiegania nielegalnemu graffiti oraz reklamy, a także poradnik dla pokrzywdzonych w wyniku zniszczenia elewacji oraz informacje na temat legalnego reklamowania się na terenie Krakowa można znaleźć na stronie www.strazmiejska.krakow.pl

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj