1 / 2

1 mln zł przeznaczono na program termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie. Dotacja będzie przyznawana m.in. na ocieplenia ścian, dachów i stropów oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

Mieszkańcy Krakowa będą mogli złożyć wniosek między 24 września a 5 października. Z kolei termomodernizację mieszkańcy muszą wykonać do 10 listopada. Trzeba się więc pośpieszyć.

Kto skorzysta?

Program jest kierowany do osób fizycznych, których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 250 proc. kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. l pkt 1 i 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. do 1285 zł netto na miesiąc w gospodarstwie wieloosobowym i do 1585 zł netto na miesiąc w gospodarstwie jednoosobowym. Termomodernizacja budynku będzie musiała zostać wykonana na podstawie zaleceń zawartych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej. Maksymalna łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 tys. zł.

W trosce o czyste powietrze

W tym roku program będzie realizowany pilotażowo, a przyznana kwota wystarczy dla 20 budynków. Zostanie ona przeprowadzona w domach jednorodzinnych gdzie jest ogrzewanie proekologiczne, a zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne nastąpiła po 13 września 2011 r. lub w przypadku gdy dom jest ogrzewany paliwem stałym, a wnioskodawca uzyskał dotację w ramach PONE lub złożył kompletny wniosek na zmianę systemu ogrzewania.

Termomodernizacja będzie obejmować docieplenie ścian zewnętrznych do 150 zł/m2, docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją, również do 150 zł/m2. Ponadto obejmie docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie w tej samej kwocie i wymianie okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych i obejmie maksymalnie 400 zł/m2 powierzchni.

Program termomodernizacji stanowi uzupełnienie prowadzonych dotychczas działań związanych z poprawą jakości powietrza i jest też dodatkową motywacją dla osób, które nie wymieniły jeszcze kotłowni lub pieców na paliwo stałe na rozwiązanie proekologiczne.

Czytaj więcej

Skomentuj