Do końca przyszłego roku w Krakowie ma działać w sumie 750 kompletów tzw. dzwonów. Mieszkańcy, którzy chcą mieć pojemniki bliżej swojego domu, mogą zwracać się do Krakowskiego Zarządu Komunalnego.

Segregowanie śmieci do kolorowych pojemników wprowadzono w Krakowie 13 lat temu. Na początku ustawiono 86 kompletów dzwonów. W następnych latach, wraz ze wzrostem zainteresowania mieszkańców segregacją, ilość pojemników wzrastała. Obecnie krakowianie mają do dyspozycji ok. 2,5 tysiąca kolorowych dzwonów do segregacji, rozstawionych w 575 punktach miasta. Docelowo, do 2009 roku w Krakowie ma stać 750 kompletów dzwonów. Jak wynika z danych Krakowskiego Zarządu Komunalnego, krakowianie są coraz bardziej przekonani do tej formy pozbywania się śmieci. Z roku na rok ilość segregowanych odpadów jest większa: w 2005 roku udało się zebrać z dzwonów 1354 tony surowców wtórnych, w 2006 – 3350 ton, a w 2007 – 4537 ton.

– Mieszkańcy Krakowa, którzy chcieliby mieć pojemniki do segregacji w pobliżu miejsca swego zamieszkania, mogą zwracać się do Krakowskiego Zarządu Komunalnego – informuje Jacek Bartlewicz, rzecznik prasowy KZK. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem swojej spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty, administracji, zarządcy nieruchomości lub rady dzielnicy. Składając stosowny wniosek należy pamiętać, że nie w każdym miejscu da się ustawić pojemniki. Jeśli nie jest to teren gminny, wymagana jest pisemna zgoda jego właściciela (zarządcy) na nieodpłatne ustawienie pojemników. Do miejsca, gdzie chcemy ustawić dzwony bezproblemowy dostęp powinny mieć ciężarówki opróżniające je ze śmieci. Należy pamiętać, że pojemniki ustawia się minimum 10 metrów od okien budynków mieszkalnych i od skrzyżowań. Możliwe jest ustawienie pojemników na chodniku, ale pod warunkiem, że dla pieszych pozostanie przejście o szerokości 1,5 metra.

Wnioski o ustawienie pojemników należy kierować na adres: Krakowski Zarząd Komunalny, ul. Centralna 53F, 31 – 586 Kraków (lub faxem: 012-616-86-08). Za nowe dzwony mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów.

Wykaz miejsc, gdzie znajdują się pojemniki do segregacji śmieci, a także wiele innych przydatnych informacji o gospodarce odpadami w Krakowie można znaleźć na stronie www.ekocentrum.krakow.pl oraz dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii tel. 0-800-11-22-11.

źródło: krakow.pl

Czytaj więcej

Skomentuj