Na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska opublikowano projekt dokumentu pn. „Kryteria wyboru projektów dla priorytetów środowiskowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Kryteria te odnoszą się do sześciu dziedzin: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, infrastruktury przyjaznej środowisku, zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, przedsięwzięć dostosowujących przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska oraz ochrony przyrody i kształtowania postaw proekologicznych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj