W związku z podejrzeniem o korupcję i decyzją o aresztowaniu na 90 dni Włodzimierza Karpińskiego konieczne było rozdysponowanie obowiązków sekretarza m.st. Warszawy między inne osoby. O jakie obszary chodzi i kto teraz sprawuje nad nimi nadzór? 1 marca 2023 Prezydent Warszawy wydał zarządzenie regulujące te kwestie. Oto szczegóły.

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w śledztwie dotyczącym załatwiania kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie. Usłyszał zarzuty przyjęcia prawie 5 mln zł łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Grozi mu do 12 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany. Były minister nie przyznaje się do winy. Obrona zapowiedziała zażalenie na zastosowanie aresztu.

Bardzo szeroki zakres odpowiedzialności 

Włodzimierz Karpiński jako Sekretarz m.st. Warszawy odpowiedzialny był za niezwykle wiele obszarów. Prowadził w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy sprawy z zakresu administracji i spraw obywatelskich, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, obsługi Rady m.st. Warszawy, rozwoju systemu zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju systemu obsługi mieszkańców, gospodarki odpadami, infrastruktury, transportu, koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym m.st. Warszawy, ładu korporacyjnego, obsługi prawnej Urzędu m.st. Warszawy, rejestracji stanu cywilnego, koordynacji kontaktów ze środowiskami naukowymi, zapewnienia obsługi informatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz cyfryzacji m.st. Warszawy.

Nowy podział obowiązków

W związku z tak obszernym zakresem Włodzimierz Karpiński sprawował nadzór nad wieloma komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy. Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie określenia komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy bezpośrednio nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, powierzenia prowadzenia określonych spraw m.st. Warszawy Zastępcom Prezydenta m.st. Warszawy i Sekretarzowi m.st. Warszawy oraz określania zadań realizowanych przez Skarbnika m.st. Warszawy, Dyrektora Magistratu i Dyrektorów Koordynatorów, obowiązki Karpińskiego zostały rozdzielone pomiędzy:

 • Michała Olszewskiego – Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy,
 • Tomasza Bratka – Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy,
 • Aldonę Machnowską-Górę – Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy
 • Renatę Kaznowską – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz
 • Elżbietę Markowską – Dyrektor Magistratu.

Nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, nad którymi dotychczas pieczę sprawował Włodzimierz Karpiński wygląda teraz następująco:

Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy przejmuje nadzór nad:
 • Zarządem Transportu Miejskiego (ZTM)
 • Biurem Gospodarki Odpadami (GO)
 • Biurem Informatyki (IT)
 • Biurem Infrastruktury (IN)
 • Biurem Prawnym (OP)
Tomasza Bratek – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy przejmuje nadzór nad:
 • Biurem Ładu Korporacyjnego (ŁK)
 • Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa (CB)

 

Aldona Machnowska-Góra – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy przejmuje nadzór nad:
 • Urzędem Stanu Cywilnego m.st. Warszawy (USC)

 

 

Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy pełni nadzór nad:
 • Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)

 

 

Elżbieta Markowska – Dyrektor Magistratu przejmuje nadzór nad:
 • Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)
 • Biurem Rady m.st. Warszawy (RW)

 

 

Pełna mobilizacja 

Jak zaznacza wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski sytuacja jest niecodzienna: “Jest pełna mobilizacja w ratuszu. Wszyscy dyrektorzy dostali jasną informację, że pracujemy i wszystkie zadania mają być wykonywane terminowo” – dodał.

O sprawie

Karpiński został zatrzymany na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach w śledztwie, w ramach którego na początku lutego został zatrzymany m.in. były wiceminister skarbu Rafał Baniak. Baniak – który również nie przyznaje się do winy – usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz powoływania się na wpływy. Są one związane z ustawianiem kontraktów z warszawskim MPO wartych 600 mln zł. W tej sprawie łącznie podejrzanych jest 14 osób.

Sekretarz m.st. Warszawy trafił do aresztu na 90 dni wtorkową decyzją Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Naczelnik śląskiego wydziału PK prok. Tomasz Tadla powiedział po posiedzeniu aresztowym, że katowicki sąd podzielił argumentację prokuratury i kierował się wysokim prawdopodobieństwem popełnienia przestępstwa. Prokurator mówił też, że w tej sprawie nie tylko zachodzi obawa matactwa, ale wręcz – w ocenie śledczych – podejrzany już podjął działania noszące znamiona matactwa.

Nie zgodził się z tym pełnomocnik podejrzanego mec. Michał Królikowski. Zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu. W ocenie pełnomocnika Karpiński mierzy się “z pomówieniami współpodejrzanych”. “W mojej ocenie, nie istnieją dowody bezpośrednio wskazujące na udział pana Włodzimierza Karpińskiego w popełnieniu czynu zabronionego – są pomówienia o to. I to, jak je ocenimy – czy jako wystarczające do aresztu, czy też nie, to jest już kwestią dialogu z prokuraturą i z sądem” – powiedział adwokat.

Prezydent Trzaskowski w środę poinformował, że zawiesił Karpińskiego w pełnieniu obowiązków sekretarza miasta. “W Polsce, w którą wierzę i o którą będę walczył, obowiązuje zasada domniemania niewinności. W Polsce PiS obowiązuje zasada domniemania winy. Włodzimierz Karpiński został zawieszony w pełnieniu obowiązków Sekretarza. Ale o tym, czy jest winny czy niewinny, zdecyduje sąd” – napisał na Twitterze.

 


3-miesięczny areszt byłego prezesa stołecznego MPO, Włodzimierza Karpińskiego


 

Czytaj więcej

Skomentuj