Już wkrótce samorządy i stowarzyszenia z województwa kujawsko-pomorskiego będą mogły starać się o pieniądze na modernizację ulicznego oświetlenia. Z kolei szpitale i przychodnie mają szansę na środki na termomodernizację budynków. W obu konkursach do wzięcia jest ponad 6,7 mln zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasto Bydgoszcz ogłosiły kolejne nabory wniosków do konkursów w ramach Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na modernizację systemów oświetlenia ulicznego zostanie przeznaczone 2,5 mln zł. Ponad 4,2 mln zł znajdzie się w puli na termomodernizację budynków szpitali i przychodni.

O pieniądze na energooszczędne miejskie oświetlenie będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, zarządcy infrastruktury transportowej służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego oraz (w przypadku projektów realizowanych w formule PPP) partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi.

Szpitale mogą z kolei pozyskać dofinansowanie na termomodernizację budynków. W grę wchodzi m.in. ocieplenie, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne (z instalacją), przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem. O pieniądze można się będzie starać też na urządzenia produkujące energię.

Środki mogą zostać przeznaczone również na budowę i przebudowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach oraz instalację systemów chłodzących z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W ramach kompleksowej modernizacji można realizować również prace wynikające z audytu energetycznego i przyczyniające się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej. Ogółem w tym konkursie do dyspozycji jest ponad 4,2 mln zł. W obu – finansowanych z Europejskiego Funduszu – maksymalny poziom finansowania wynosi 85 proc. kosztów lub wydatków kwalifikowanych (w zależności, czy starająca się o nie jednostka jest lub nie jest objęta).

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu można znaleźć tutaj. Ostateczną wersję, wraz z załącznikami i pismem przewodnim, będzie trzeba składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 31 stycznia do końca lutego 2018 r. Rozstrzygnięcie obu konkursów zaplanowano na lipiec.

Czytaj więcej

Skomentuj